YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không đúng ?

  • A. Các amin đều có thể kết hợp với proton.
  • B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.
  • C. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin.
  • D. Cộng thức tổng quát của amin no, mạch hở là CnH2n+2+kNk.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON