ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đi từ 300 gam benzen có thể điều chế được bao nhiêu gam anilin? Cho hiệu suất toàn bộ quá trình  điều chế là 78%.

  • A. 279 gam
  • B. 234 gam
  • C. 458,5 gam
  • D. 357,7 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(C_{6}H_{6}\rightarrow C_{6}H_{5}NH_{2}\)

  300                ?

  \(m_{anilin}=\frac{300.93}{78}\times \frac{78}{100}=279(g)\)

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23737

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON