• Câu hỏi:

  Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

  • A. điện phân nóng chảy NaCl.
  • B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
  • C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
  • D. cho F2 đẩy Clra khỏi dung dịch NaCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC