AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những kết luận dưới đây, kết luận nào sai,

  (1). Nhân tố sinh thái là nhân tố môi trường có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sinh vật, sinh vật có phản ứng để thích nghi.

  (2). Sự phân bố theo nhóm của các cá thể trong quần thể có ý nghĩa hỗ trợ nhau chống chọi với những điều kiện bất lợi của môi trường.

  (3). Quần thể phân bố trong phạm vi nhất định gọi là ổ sinh thái

  (4). Các loại tháp sinh thái luôn có đáy rộng, đĩnh hẹp.

  (5). Cạnh tranh là một trong những đặc điểm thích nghi.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ý 4, 5 sai 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>