AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lịch sử phát triển của Trái Đất trải qua các đại địa chất: 

  • A. Đại Thái cổ,đại cổ sinh,đại Nguyên sinh,đại Trung sinh, đại Tân sinh 
  • B. Đại Thái cổ, đại Trung sinh, đại cổ sinh, đại Nguyên sinh, đại Tân sinh
  • C. Đại Nguyên sinh, đại Thái cổ, đại cổ sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh
  • D. Đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại cổ sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>