AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi điều kiện sống phân bố không đồng đều, giữa các cá thể trong quần thể có sự phân bố

  • A. theo nhóm
  • B. đồng đều
  • C. ngẫu nhiên
  • D. đồng đều hoặc ngẫu nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>