AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhân tố tiến hóa sau:

  (1) Đột biến.

  (2) Thường biến.

  (3) Di - nhập gen.

  (4) Giao phối không ngẫu nhiên.

  (5) Giao phối ngẫu nhiên.

  (6) Các yếu tố ngẫu nhiên.

  Có bao nhiêu nhân tố không chi phối quá trình tiến hóa nhỏ, 

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  thường biến là đặc điểm tiến hóa thích nghi không thể di truyền cho đời sau.

  giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi thành phần kiểu gen.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA