YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong nhà máy nhiệt điện và thủy điện đều có một bộ phận giống nhau là tuabin. Vậy, tuabin có nhiệm vụ gì?

  • A. Biến đổi cơ năng thành điện năng.
  • B. Đưa nước hoặc hơi nước vào máy phát điện.
  • C. Tích lũy điện năng được tạo ra.
  • D. Biến đổi cơ năng của nước thành cơ năng của roto máy phát điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong nhà máy nhiệt điện và thủy điện đều có một bộ phận giống nhau là tuabin. Vậy, tuabin có nhiệm vụ:
  B. Đưa nước hoặc hơi nước vào máy phát điện.

  Ta có: 

  Nhiệt điện

  • Nhiệt năng của than, khí đốt đun nóng nước để biến thành hơi nước. Hơi nước làm quay tua bin hơi. Tua bin hơi quay máy phát điện tạo ra điện năng.

  Thủy điện

  • Năng lượng của dòng nước làm quay tua bin nước. Tua bin nước làm quay mát phát điện tạo ra điện năng.
  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON