YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao nhà máy thủy điện lại cần phải xây hồ chứa nước ở trên vùng núi cao?

  • A. Để chứa được nhiều nước mưa.
  • B. Để nước có thế năng lớn, chuyển hóa thành điện năng thì lợi hơn.
  • C. Để có nhiều nước làm mát máy.
  • D. Để tránh lũ lụt do xây nhà máy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhà máy thủy điện lại cần phải xây hồ chứa nước ở trên vùng núi cao

  B. Để nước có thế năng lớn, chuyển hóa thành điện năng thì lợi hơn.

  Ta đã biết: Trong nhà máy Thủy điện, thế năng của nước trong hồ chứa đã được chuyển hóa thành động năng, rồi thành điện năng

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON