AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong nền kinh tế hàng hóa, khi tiền vàng được dùng làm của để dành thì tiền tệ đã thực hiện chức năng nào dưới đây?

  • A. Phương tiện thanh toán.
  • B. Tiền tệ thế giới.
  • C. Phương tiện cất trữ.
  • D. Phương tiện lưu thông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>