YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, người không có năng lực hành vi dân sự là người

   

  • A. dưới 6 tuổi.
  • B. từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • C. từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
  • D. từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>