AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khó khăn cơ bản nhất trong thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế là các dân tộc

  • A. có trình độ phát triển kinh tế và xã hội chênh lệch nhau.
  • B. bất đồng về ngôn ngữ và trình độ văn hóa chênh lệch nhau.
  • C. hay cạnh tranh nhau trong việc tranh thủ các nguồn đầu tư.
  • D. luôn kì thị và thiếu tôn trọng nhau trong hợp tác, phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>