AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi

  • A. khuyết điểm.
  • B. tội phạm.
  • C. vi phạm.
  • D. hoạt động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>