AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bất kì ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp nào dưới đây?

  • A. Người đó phạm tội nghiêm trọng.
  • B. Có thông tin cho rằng người đó đã thực hiện hành vi tội phạm.
  • C. Có căn cứ cho rằng người đó đã thực hiện hành vi tội phạm.
  • D. Người đó đang thực hiện tội phạm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>