AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường (C) có phương trình  x+ y2 - 4x + 6y - 3 = 0. Qua phép vị tự tâm H(1;3) tỉ số k = -2, đường tròn (C) biến thành đường tròn (C’) có phương trình.

  • A. x+ y2 + 2x - 30y + 60 = 0
  • B. x2 + y2 - 2x - 30y + 62 = 0
  • C.  x2 + y+ 2x - 30y + 62 = 0
  • D. x+ y2 - 2x - 30y + 60 = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   (C) : (x - 2)+ (y + 3)= 16 ⇒ Tâm I(2;-3), bán kính R = 4.

  \(\begin{array}{ccccc}
  V{ & _{\left( {H; - 2} \right)}}\left( I \right) = I'\left( {x;y} \right) \Rightarrow \overrightarrow {HI'}  =  - 2\overrightarrow {HI} \\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x - 1 =  - 2\left( {2 - 1} \right)\\
  y - 3 =  - 2\left( { - 3 - 3} \right)
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow I'\left( { - 1;1,5} \right)
  \end{array}\)

   R' = |k|R = 8 → (C' ): (x + 1)2 + (y - 15)2 = 64 → x2 + y2 + 2x - 30y + 62 = 0

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA