YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R) (O không trùng với O’). Có bao nhiều phép vị tự biến (O) thành (O’)?

  • A. Không có phép vị tự nào
  • B. Có một phép vị tự duy nhất 
  • C. Có hai phép vị tự 
  • D. Có vô số phép vị tự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có một phép vị tự duy nhất, tâm vị tự là trung điểm OO’, tỉ số vị tự là k = -1.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 45272

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA