YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Phéo vị tự tâm A biến tam giác ABC thành tam giác AMN có tỉ số bằng bao nhiêu?

  • A. \( - \frac{1}{2}\)
  • B. \(\frac{1}{2}\)
  • C. \(2\)
  • D. \( - 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì \(\overrightarrow {AM}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {AB} ;\,\overrightarrow {AN}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {AC} \)

  Vậy phép vị tự cần tìm có tỉ số \(\frac{1}{2}.\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 8456

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA