• Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng song song d và d’. Có bao nhiêu phép vi tự với tỉ số k=100 biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

  • A. Không có phép nào.
  • B. Chỉ có hai phép.
  • C. . Có duy nhất một phép.     
  • D. Có rất nhiều phép.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tập hợp các tâm vị tự tạo thành một đường thẳng d’’ nằm về cùng một phía và song song với d và d’.

  Khoảng cách từ d’’ đến d’ bằng 100 lần khoảng cách từ d’’ đến d.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC