YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có trọng tâm G, trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp O. gọi D, E, F lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.

  Phép vị tự tâm G tỉ số -1/2 biến:

  • A. Điểm A thành điểm G
  • B. Điểm A thành điểm D
  • C.  Điểm D thành điểm A 
  • D. Điểm G thành điểm A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\overrightarrow {GD}  =  - \frac{1}{2}\overrightarrow {GA} \)⇒ phép vị tự tâm G tỉ số -1/2 biến A thành D. Đáp án B.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA