• Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có trọng tâm G, trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp O. gọi D, E, F lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.

  Phép vị tự tâm G tỉ số -1/2 biến:

  • A. Điểm A thành điểm G
  • B. Điểm A thành điểm D
  • C.  Điểm D thành điểm A 
  • D. Điểm G thành điểm A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\overrightarrow {GD}  =  - \frac{1}{2}\overrightarrow {GA} \)⇒ phép vị tự tâm G tỉ số -1/2 biến A thành D. Đáp án B.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC