YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho I(1;1). Xét phép vị tự V tâm I, tỉ số k=3, tìm ảnh d’ của đường thẳng \(d:x + 2y = 0,\) qua phép vị tự V.

  • A. \(x + 2y + 2 = 0.\)
  • B. \(x + 2y + 4 = 0.\)
  • C. \(x + 2y + 6 = 0.\)
  • D. \(x + 2y + 8 = 0.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi \(M'\left( {x';y'} \right) \in d'\) là ảnh của \(M(x;y) \in d\) qua phép vị tự V. Ta có:

  \(M' = {V_{(I;3)}}(M) \Rightarrow \overrightarrow {IM'}  = 3\overrightarrow {IM}  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' - 1 = 3x - 3\\y' - 1 = 3y - 3\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = \frac{{x' + 2}}{3}\\y = \frac{{y' + 2}}{3}\end{array} \right.\)

  Mà \(M(x;y) \in d\) suy ra: \(\frac{{x' + 2}}{3} + 2.\frac{{y' + 2}}{3} = 0 \Leftrightarrow x' + 2y' + 6 = 0\)

  Vậy phương trình của d’ là: \(x + 2y + 6 = 0.\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 8458

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA