• Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phép vị tự biến một đường tròn thành chính nó?

  • A. Không có phép vị tự nào
  • B. Có một phép vị tự duy nhất
  • C. Có hai phép vị tự 
  • D. Có vô số phép vị tự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có hai phép vị tự: V(O; 1)(O; OA) = (O; OA) và V(0; -1)(O; OA) = (O; OB)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC