AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?

  • A. Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi
  • B. Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi
  • C. Xác định các trường cần sắp xếp
  • D. Khai báo tên các trường được chọn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>