ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cửa sổ mẫu hỏi ở chế độ thiết kế gồm hai phần là:

  • A. Phần trên (dữ liệu nguồn) và phần dưới (lưới QBE)
  • B. Phần định nghĩa trường và phần khai báo các tính chất của trường
  • C. Phần chứa dữ liệu và phần mô tả điều kiện mẫu hỏi
  • D. Phần tên và phần tính chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cửa sổ mẫu hỏi ở chế độ thiết kế gồm hai phần là: Phần trên (dữ liệu nguồn) và phần dưới (lưới QBE)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE