ADMICRO
  • Câu hỏi:

    Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để mở một mẫu hỏi đã có, ta thực hiện:

    • A. Queries/ Nháy đúp vào tên mẫu hỏi
    • B. Queries/ nháy nút Design
    • C. Queries/ Create Query by using Wizard
    • D. Queries/ Create Query in Design View

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: A

    Queries/ Nháy đúp vào tên mẫu hỏi

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA