ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi hai (hoặc nhiều hơn) các điều kiện được kết nối bằng AND hoặc OR, kết quả được gọi là:

  • A. Tiêu chuẩn đơn giản
  • B. Tiêu chuẩn phức hợp
  • C. Tiêu chuẩn mẫu
  • D. Tiêu chuẩn kí tự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tiêu chuẩn phức hợp

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13618

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON