YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): \(x - 2y + 3z + 4 = 0\). Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. \(\overrightarrow n  = \left( {1; - 2;3} \right)\) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).
  • B. \(\overrightarrow n  = \left( {1;3;4} \right)\) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).
  • C. \(\overrightarrow n  = \left( { - 2;3;4} \right)\) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).
  • D. \(\overrightarrow n  = \left( {1;2;3} \right)\) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83350

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON