YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn xác định khóa chính, ta thực hiện : ...........® Primary Key

  • A. Insert
  • B. Edit
  • C. File
  • D. Tools

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77838

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF