YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cửa sổ cấu trúc bảng được chia làm những phần nào?

  • A. Phần định nghĩa trường và phần các tính chất của trường
  • B. Tên trường (Field Name), kiểu dữ liệu (Data Type) và mô tả trường (Description)
  • C. Tên trường (Field Name), kiểu dữ liệu (Data Type) và các tính chất của trường (Field Properties)
  • D. Tên trường (Field Name), kiểu dữ liệu (Data Type), mô tả trường (Description) và các tính chất của trường (Field Properties)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77826

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF