YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để mở bảng ở chế độ thiết kế, chọn tên bảng rồi thực hiện…

  • A. Nhấn phím ENTER
  • B. File → Open
  • C. Nháy nút 
  • D. Nháy nút 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77845

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF