YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án đúng nhất. Thay đổi cấu trúc bảng là:

  • A. Thêm trường mới.
  • B. Thay đổi trường (tên, kiểu dữ liệu, tính chất, …).
  • C. Xóa trường.
  • D. Tất cả các thao tác trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77846

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF