AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hệ trục toạ độ 0pt đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích? 

  • A. Đường thẳng nếu kéo dài đi qua gốc toạ độ.         
  • B. Một cung hypebol.
  • C. Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm po.              
  • D. Đường thẳng song song với trục 0p.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>