AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử 

  • A.  chỉ có lực đẩy.          
  • B. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.       
  • C. chỉ lực hút.                   
  • D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ lực hút.           

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>