AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 14g chất khí lí tưởng đựng trong bình kín có thể tích 2 lít. Đun nóng đến 1270C, áp suất trong bình là 8,31.105Pa. Khí đó là khí gì? 

  • A. Ôxi                                 
  • B. Nitơ                    
  • C. Hêli                 
  • D. Hiđrô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>