AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một xilanh chứa 45 cm3 khí ở áp suất 2.105Pa. Pittông nén khí trong xilanh xuống còn 30 cm3. Áp suất khí trong xilanh lúc này tăng thêm? Coi nhiệt độ không đổi. 

  • A. 2.10Pa          
  • B. 3.10Pa               
  • C.  1.10Pa                   
  • D. 1,33.10Pa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>