AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Áp suất ở đáy một bình chất lỏng thì không phụ thuộc vào? 

  • A. Gia tốc trọng trường.                                         
  • B. Khối lượng riêng của chất lỏng.
  • C. Chiều cao chất lỏng.                                          
  • D. Diện tích mặt thoáng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA