YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một ống dòng nằm ngang có đoạn bị thắt lại, dòng nước chảy trong ống là ổn định. Biết áp suất  bằng 6,0.104Pa tại điểm có vận tốc 2m/s và tiết diện ống là S. Tại một điểm có tiết diện ống là S/4 thì áp suất là? (Biết nước có khối lượng riêng 1000 kg/m3

  • A. 3,0. 104Pa.   
  • B. 4,0. 104Pa.            
  • C. 5,0. 104Pa.          
  • D. 6,0. 104Pa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA