ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Dùng một lực F1 để tác dụng vào pittông có diện tích S1 của một máy nén dùng chất lỏng để nâng được ôtô có khối lượng 2000 kg đặt ở pittông có diện tích S2. Kết quả cho thấy khi pittông 1 đi xuống 10 cm thì pittông 2 đi lên 4 cm. Lực F1 có độ lớn? (Lấy g = 10m/s2

  • A. 5000N                  
  • B. 12000N     
  • C. 18000N                      
  • D. 8000N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>