AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bình kín có van điều áp chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 105N/m2 ở 270 C. Nung bình đến khi áp suất khí là 5. 105N/m2, khi đó van điều áp mở ra và một lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi khi khí thoát. Sau đó áp suất giảm còn 3. 105 N/m2. Lượng khí thoát ra là bao nhiêu? 

  • A. 0,6 mol      
  • B.  0,4 mol              
  • C. 0,2 mol                  
  • D. 0,1mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>