AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau

  1. 2H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O
  2. H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O
  3. 4H2SO4 + 2FeO →  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O
  4. 6H2SO4 + 2Fe →  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

  Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là 

  • A. (a)        
  • B. (c)       
  • C. (b)         
  • D. (d)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA