AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu hình lớp electron ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là: 

  • A. ns2np6      
  • B. ns2np5   
  • C.  ns2np4                       
  • D. (n-1)d10ns2np6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>