AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai? 

  • A. Oxi(O2) và ozon(O3) là hai dạng thù hình của nguyên tố oxi.
  • B. Lưu huỳnh có hai dạng thù hình: Lưu huỳnh tà phương(S ) và lưu huỳnh đơn tà(S ).
  • C.  Quặng pirit sắt là một trong những nguyên liệu dùng sản xuất axit Sunfuric trong công nghiệp, nó có công thức phân tử là FeS2.
  • D. Oxi và lưu huỳnh đều là chất khí ở điều kiện thường. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>