AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ như sau:

  Hiện tượng xảy ra trong bình eclen chứa dung dịch Br2 là: 

  • A. Có kết tủa xuất hiện.
  • B. Dung dịch Br2 bị mất màu.
  • C. Vừa có kết tủa vừa mất màu dung dịch Br2.
  • D. Không có phản ứng xảy ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>