AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây được sắp xếp theo trật tự số oxi hoá của Oxi tăng dần? 

  • A. F2O           H2O       O3          H2O2        
  • B. H2O         H2O2       O3         F2O
  • C. F2O         O3            H2O2      H2O        
  • D. H2O2        H2O        O3         F2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>