AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đầy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây:

  Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí Oxi ? 

  • A. Cách 2 hoặc Cách 3.       
  • B. Cách 3.            
  • C. Cách 1.   
  • D. Cách 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>