AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng giữa: 3Cl2 + 6NaOH →NaClO3 + 5NaCl + 3H2O thuộc loại phản ứng hóa học nào sau đây? 

  • A. Phản ứng oxi hóa-khử liên phân tử    
  • B. Phản ứng axit-bazơ
  • C. Phản ứng oxi hóa–khử nội phân tử           
  • D. Phản ứng tự oxi hóa–khử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>