YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình hóa học: Fe3O4  + HNO3  → Fe(NO3)3  + NaOb  + H2O.

  Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của H2O là 

  • A. 45a – 18b.   
  • B. 13a – 9b.    
  • C. 46a – 18b.          
  • D. 23a – 9b.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>