AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí CO2

  • A. Dung dịch HCl.               
  • B. Dung dịch Pb(NO3)2.
  • C. Dung dịch K2SO4.                                  
  • D. Dung dịch NaCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>