AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là 

  • A. Nước brom.                     
  • B. CaO.                      
  • C. Dung dịch Ba(OH)2.                  
  • D.  Dung dịch NaOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>