ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong các tác phẩm sau đây, tác phẩm nào không phải của Tô Hoài?

  • A. O Chuột
  • B. Miền Tây
  • C. Cát bụi chân ai
  • D. Trăng sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP