YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Mị đã sống khổ nhục trong nhà Pá Tra được bao nhiêu năm?

  • A. Ba năm
  • B. Năm năm
  • C. Đã mấy năm
  • D. Mười năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1338

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF